Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie prędkość

Podstawa prawna:

Art. 19 i 20 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo przekroczyć dopuszczalną prędkość, by jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania?