Zasady używania świateł (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych?