Zasady używania świateł (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić światła drogowe na światła mijania?