o postępowanie w stosunku do pieszych-dzieci (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność piesi zasada ograniczonego zaufania

Podstawa prawna:

Art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)".

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność w związku z obecnością dzieci na drodze?