Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

omijanie pas ruchu

Podstawa prawna:

Art.22 ust. 5 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar przekroczenia linii przerywanej?