Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo piesi

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi?