Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?