Zasady wykorzystania sygnałów dźwiękowych i świetlnych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnalizacja świetlna sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.) w zw. z Art. 26 ust. 7 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego?