Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

autostrada awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art.50 ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 50–70 metrów za pojazdem jest prawidłowym sygnalizowaniem jego awarii na autostradzie?