Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo piesi

Podstawa prawna:

§ 96 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pieszymi?