znajomość znaku A-23 (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 10 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany zbliżaniu się do znacznego wzniesienia drogi?