Znajomość zasad używania pasów bezpieczeństwa (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa przewóz pasażera

Podstawa prawna:

Art.39 ust. 2 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Która z osób jest zwolniona z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobowym?

  • Każdy pasażer na tylnym siedzeniu pojazdu.
  • Każdy pasażer w trakcie spożywania posiłku.
  • Kobieta w widocznej ciąży.