Znajomość hierarchii znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi?