Znajomość zakazu używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

holowanie

Podstawa prawna:

Art. 60 ust. 2 pkt 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Której z tych czynności nie masz prawa wykonywać samochodem osobowym?

  • Ciągnąć przyczepy lekkiej.
  • Holować innego samochodu osobowego na obszarze zabudowanym.
  • Ciągnąć dzieci na sankach.