Znajomość wymaganego minimalnego odstępu między pojazdami w tunelu (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 47a Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w zatorze drogowym w tunelu?

  • Nie mniejszy niż 3 metry.
  • Nie mniejszy niż 5 metrów.
  • Nie mniejszy niż 10 metrów.