Znajomość zakazu korzystania przez kierującego z telefonu wymagającego trzymania w ręku (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 2 pkt. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Która z wymienionych czynności jest zabroniona podczas kierowania pojazdem?

  • Obsługiwanie radia.
  • Używanie nawigacji GPS.
  • Rozmawianie przez telefon, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.