Znajomość zasad używania śiwateł zewnętrznych pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 7 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo wyłączyć światła zewnętrzne pojazdu, jeśli zatrzymałeś pojazd na dłużej niż 1 minutę, a przed i za Tobą stoją inne pojazdy?