Znajomość obowiązków związanych z uczestnictwem w wypadku (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 1 pkt. 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Uczestniczysz w wypadku, w którym uszkodzeniu uległ tylko Twój pojazd. Czy masz obowiązek niezwłocznego usunięcia go z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu?