Znajomość zasad przewozu ładunków (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przewóz ładunku

Podstawa prawna:

Art. 61 ust. 9 pkt. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Jakiej barwy chorągiewką wolno Ci oznaczyć ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego?

  • Zieloną.
  • Żółtą.
  • Czerwoną.