Znajomość zasad przewozu ładunków (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Art. 62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Jakiej wielkości nie ma prawa przekroczyć rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy?

  • Masy własnej samochodu.
  • Rzeczywistej masy całkowitej samochodu.
  • Rzeczywistej masy całkowitej samochodu pomniejszonej o 40%.