Znajomość sytuacji w których możliwe jest odholowanie pojazdu na koszt właściciela (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 130a ust. 1 pkt. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji widoczny po prawej stronie jezdni zaparkowany pojazd, nieoznakowany kartą parkingową, podlega usunięciu z drogi na koszt jego właściciela?