Znajomość zasad używania łańcuchów przeciwślizgowych (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Art. 60 ust. 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

W jakich warunkach drogowych dozwolone jest używanie łańcuchów przeciwślizgowych?

  • Gdy kierujesz pojazdem w okresie od początku grudnia do końca lutego, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem.
  • Gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 0 stopni Celsjusza, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem.
  • Gdy droga jest pokryta śniegiem.