Znajomość wpływu zanieczyszczeń jezdni na drogę hamowania (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

hamowanie

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 1 lit. b i f orz pkt 2 lit. c i e-g, a także cz. II poz. 2.1.2 temat 4 "SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA MOTOROWEREM, POJAZDAMI SILNIKOWYMI LUB TRAMWAJEM", stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. poz. 1019, z późn. zm.) oraz Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego (wyd. 2 / 2004) Jerzy Wicher

Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu?

  • Tak, bo mogą skrócić drogę hamowania.
  • Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania.
  • Nie wpływają na długość drogi hamowania.