Znajomość zasad holowania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

holowanie alkohol

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy wolno Ci holować pojazd, którym kieruje osoba w stanie po użyciu alkoholu?