Znajomość zakazu pozostawiania pojazdu z uruchomionym silnikiem (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 60 ust. 2 pkt. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy po zaparkowaniu pojazdu wolno Ci oddalić się od niego, gdy ma włączony silnik?