Znajomość obowiązku zabezpieczenia pojazdu w czasie postoju (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 46 ust. 5 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy masz obowiązek zabezpieczyć przed stoczeniem się pojazd zaparkowany na wzniesieniu?