Znajomość zasad używania śiwateł zewnętrznych pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a i 51 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej?