Znajomość okoliczności, w których przepisy nakazują kierującemu ustąpić pierwszeństwa pieszemu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo piesi

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 4 i 5 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, znajdując się w strefie ruchu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?