Znajomość zakazu zawracania na drodze jednokierunkowej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 6 pkt. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić bezpośrednio za pierwszym znakiem informacyjnym?