Znajomość zasad używania sygnału dźwiękowego (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby nakłonić kierującego pojazdem jadącym przed Tobą do szybszego opuszczenia skrzyżowania?