Znajomość obowiązujących ograniczeń prędkości (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Poruszasz się na obszarze zabudowanym drogą dwujezdniową. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować motocyklem w godzinach 5.00-23.00?

  • 50 km/h.
  • 70 km/h.
  • 90 km/h.