Znajomość zasad ciagnięcia przyczep. (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Jakiej wielkości nie ma prawa przekraczać rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez motocykl?

  • Masy własnej motocykla, jednak nie może być większa niż 100 kg.
  • Rzeczywistej masy całkowitej motocykla.
  • Rzeczywistej masy całkowitej motocykla pomniejszonej o 40%.