Znajomość obowiązku wskazania osoby kierującej pojazdem (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 78 ust. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy jako właściciel pojazdu masz obowiązek wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie?

  • Tak, chyba że jest to pojazd wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Tak, chyba że pojazd został użyty wbrew Twojej woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mogłeś zapobiec.
  • Nie mam takiego obowiązku.