Znajomość zakazu umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany. (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

wyposażenie pojazdu

Podstawa prawna:

art. 60 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy wolno Ci nakleić na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany?

  • Tak, bez żadnych ograniczeń.
  • Tak, ale pod warunkiem, że pojazd posiada tablicę rejestracyjną z oznaczeniem „PL”.
  • Nie, jest to zabronione.