O przepisy dot.skręcania na skrzyżowaniu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.2 pkt 2 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji przed wykonaniem skrętu w lewo należy zbliżyć się do środka jezdni?