O to, czy kandydat zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

uczestnictwo w wypadku pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS) Emory Campbell (red.), Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, wyd.1.

Jak powinieneś zachować się, gdy poszkodowany w wypadku odzyska świadomość i chce się oddalić?

  • Nawiązać rozmowę i próbować przekonać go do pozostania na miejscu do chwili przyjazdu służb medycznych.
  • Zalecić wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i pozwolić na oddalenie się.
  • Podać leki uspokajające lub przeciwbólowe, a następnie zalecić oczekiwanie na przyjazd służb medycznych.