O to, czy kandydat zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS) Emory Campbell (red.), Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, wyd.1.

W jaki sposób należy opatrzyć silnie krwawiącą ranę?

  • Założyć opatrunek uciskowy z gazy i bandaża.
  • Odkazić ranę jodyną lub gencjaną.
  • Osłonić ranę sterylną gazą.