O to, czy kandydat zna podstawowe czynności ratownicze. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)

Jak długo, przed rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinieneś sprawdzać, czy osoba nieprzytomna oddycha?

  • Przez 5 sekund.
  • Przez 10 sekund.
  • Przez 30 sekund.