O to, czy kandydat zna podstawowe zasady udzielania pomocy przedmedycznej. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)

Którą stroną koca termoizolacyjnego należy nakryć poszkodowanego, aby ochronić go przed utratą ciepła?

  • Złotą stroną na zewnątrz.
  • Srebrną stroną na zewnątrz.
  • Bez znaczenia, którą stroną.