O to, czy kandydat zna podstawowe zasady udzielania pomocy przedmedycznej. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji (http://www.prc.krakow.pl/2010/)

Gdzie należy uciskać klatkę piersiową prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową?

  • Wyłącznie w dolnej części klatki piersiowej.
  • Wyłącznie w górnej części klatki piersiowej.
  • Na środku klatki piersiowej.