O możliwość zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zmiana pasa ruchu

Podstawa prawna:

Art. 45 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z § 75 ust. 4 rozp. MI w spr. znaków i sygn.drogowych

Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, jeśli kierujesz pojazdem, który nie wykonuje odpłatnego przewozu osób na regularnych liniach?