O to, czy kandydat wie, jakie czynności ma obowiązek wykonać, zanim rozpocznie jazdę. (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

mechanika pojazdu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, § 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. a i k oraz część I poz. 2.2.2 temat 5.

Która z wymienionych czynności należy do obsługi codziennej motocykla?

  • Wykonanie próby hamowania awaryjnego.
  • Sprawdzenie działania świateł hamowania „stop”.
  • Sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze.