O to, czy kandydat zna obowiązki, jakie ciążą na właścicielu pojazdu. (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

W jakim terminie należy zawiadomić starostę o nabyciu motocykla?

  • Do 14 dni.
  • Do 30 dni.
  • Do 60 dni.