O to, czy kandydat zna obowiązki właściciela pojazdu. (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

art. 81 ust. 1 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Kiedy masz obowiązek poddać swój motocykl okresowemu badaniu technicznemu w stacji kontroli pojazdów?

  • Co rok, po przygotowaniu motocykla do sezonu letniego.
  • Przed upływem terminu wpisanego do dowodu rejestracyjnego.
  • Co rok, po przeglądzie jesiennym.