O to, czy kandydat zna zasady właściwej obsługi motocykla. (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Zalecenia producentów motocykli; Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, § 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. a i k oraz część I poz. 2.2.2 temat 5.

Którą z wymienionych zasad powinieneś stosować podczas tankowania motocykla?

  • Zbiornik paliwa należy napełniać w około 60 procentach.
  • Nie rozlewać paliwa na gorące elementy układu wydechowego.
  • Silnik motocykla powinien być włączony.