O to, czy kandydat zna przepisy dotyczące przewożenia pasażerów. (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

przewóz pasażera alkohol

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy wolno Ci przewozić motocyklem jednośladowym pasażera znajdującego się w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu?

  • Tak, jeśli uważasz, że nie zagrozi to bezpieczeństwu jazdy.
  • Tak, pod warunkiem, że jedziesz po drodze gruntowej.
  • Nie.