O to, czy kandydat wie, jak podczas jazdy motocyklem zmienia się kąt jego widzenia w zależności od prędkości. (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

pole widzenia kierowcy prędkość

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, § 1 pkt 1 lit. c oraz j, pkt 2 lit. f oraz część I poz. 2.1.2 temat 4, poz. 2.3.2 temat 8 i poz. 2.4.2 temat 8.

Jak zmienia się kąt widzenia motocyklisty wraz ze wzrostem prędkości pojazdu?

  • Pozostaje bez zmian.
  • Zmniejsza się.
  • Zwiększa się.