O to, czy kandydat wie, jak powinien kierować motocyklem na różnych typach dróg. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

hamowanie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, § 1 pkt 1 lit. f i pkt 2 lit. c, e i g, oraz część I poz. 2.2.2 temat 3, poz. 2.3.2 temat 4 i poz. 2.4.2 temat 4.

Który ze sposobów hamowania należy zastosować, jeśli na długim zjeździe zachodzi potrzeba nagłego zmniejszenia prędkości motocykla?

  • Hamowanie wyłącznie hamulcem tylnego koła.
  • Hamowanie wyłącznie hamulcem przedniego koła.
  • Hamowanie silnikiem i jednocześnie hamulcami przedniego i tylnego koła.