O to, czy kandydat zna przepisy dotyczące obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od innych pojazdów i umie zastosować je w praktyce. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.

Od którego z wymienionych czynników, uzależnisz odstęp od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy motocyklem?

  • Od natężenia ruchu drogowego.
  • Od stanu i rodzaju nawierzchni jezdni.
  • Od tego, czy droga ma pobocze.