O to, czy kandydat zna przepisy dotyczące obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od innych pojazdów. (3 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

piesi kolumna pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Jaki odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu musisz zachować, kierując motocyklem poza obszarem zabudowanym?

  • Co najmniej 1,5 metra, jeśli wyprzedzasz kolumnę pieszych.
  • Co najmniej 2 metry, jeśli wyprzedzasz rower.
  • Co najmniej 1 metr, jeśli wyprzedzasz motocykl.